In English

Verksamhetsutveckling av en akutmottagning

Carin Ekman ; Olivia Lund ; Sara Nydestedt ; Emma Remgård ; Annie Söderström ; Olof Wireklint
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-16-17, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-09. Den ändrades senast 2016-06-09

CPL ID: 237522

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek