In English

Analys av marknaden för bostadsannonsering via sociala medier

Kalle Andersson ; Matilda Berg ; Anton Bolmstedt Svanqvist ; Matilda Florén ; Daniel Frändberg ; Adam Lindén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-16-16, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-09. Den ändrades senast 2016-06-09

CPL ID: 237520

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek