In English

Building Selleri - A lean startup development project using machine learning technology

Frans Holmgren ; Tim Kerschbaumer ; Mona Khoshoi ; Hannes Lagerroth ; Sebastian Sandberg ; Elias Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-09. Den ändrades senast 2016-06-09

CPL ID: 237517

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek