In English

Framtagning av förändringsförslag för en ekonomiskt hållbar produktion hos SKF Actuators

Anders Johansson ; Max Olofsson ; Tobias Roos ; Linus Schönbeck ; Emma Udhe Jönsson ; Julia Ärnekvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-16-12, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-09. Den ändrades senast 2016-06-09

CPL ID: 237514

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek