In English

An investigation in centralising international transportation services

Artin Esmailzadeh ; Emil Gleerup ; Louise Lindwall ; Anton Lööf ; Adam Prytz ; Josephine Risberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-16-11, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-09. Den ändrades senast 2016-06-09

CPL ID: 237511

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek