In English

Kartläggning av godsflöden till ett köpcentrum

Eric Börjeskog ; Anton Gustafsson ; Caroline Hjalmarsson ; Isabell Kernich ; Erik Löfnertz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-16-10, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-09. Den ändrades senast 2016-06-09

CPL ID: 237507

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek