In English

Hållbar logistik för avfallsströmmar i Västra Götalandsregionens sjukvård

Adam Dahlberg ; Helena Gadelii ; Tina Halkjaer ; Emma Lysén ; Anton Ottosson ; Erik Åhman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-16-09, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-09. Den ändrades senast 2016-06-09

CPL ID: 237505

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek