In English

En studie för hållbar logistik

Felix Ehrnberg ; Eric Hansson ; Oscar Jönsson ; Johan Moisander ; David Peterson ; Jens Wilhelmsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-16-08, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-09. Den ändrades senast 2016-06-09

CPL ID: 237503

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek