In English

Understanding customer value in a market of change

Susanne Andreasson ; Matilda van den Broek ; Caroline Eriksson ; Mattias Karlsson ; Johan Malmberg ; Alexander Nybonn
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-16-06, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-09. Den ändrades senast 2016-06-09

CPL ID: 237502

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek