In English

Utvärdering av KPI:er för agil utveckling

Erik Abrahamsson ; Andreas Eckhoff ; Jacob Holmén ; Marko Ivanovic ; Johan Selin ; Edvin Tegbrant
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-16-05, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-09. Den ändrades senast 2016-06-09

CPL ID: 237499

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek