In English

Licensing as a potential strategy to commercialize patents

Andreas Andersson ; Amanda Axman ; Sara Kinell ; Sara Nygren ; Jacob Wilck
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-16-04, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-09. Den ändrades senast 2016-06-09

CPL ID: 237495

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek