In English

Implementering av värdebaserad vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset - analys, utvärdering och rekommendationer

Vincent Brigel ; Anna Magnusson ; Josefin Malmgren ; Malin Nilsson ; Adam Videbert
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-16-02, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]