In English

Implementering av värdebaserad vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset - analys, utvärdering och rekommendationer

Vincent Brigel ; Anna Magnusson ; Josefin Malmgren ; Malin Nilsson ; Adam Videbert
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-16-02, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-09. Den ändrades senast 2016-06-09

CPL ID: 237492

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek