In English

Perspektiv på förnyelsearbete i sjukvården

Johan Andersson ; Sanna Bergstedt ; Cajsa Olsson ; Michel Paulli ; Julia Robinson ; Elin Sonander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-16-01, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-09. Den ändrades senast 2016-06-09

CPL ID: 237488

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek