In English

Patents and Competitive Advantage in the Oil & Gas Industry The Case of Oil Country Tubular Goods (OCTG)

Veasna Sam
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2016:019, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-09. Den ändrades senast 2016-06-09

CPL ID: 237479

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek