In English

Synthesis of a Magnetic Catalyst for Depolymerisation of Polyester - A magnetic Magnesium-Aluminium mixed Oxides Catalyst

Emma Hermansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: polyester, polyethylene terephthalate, chemical recycling, glycolysis, magnetic catalyst, magnesium-aluminium mixed oxides, bis(2-hydroxyethyl)terephthalatePublikationen registrerades 2016-06-09. Den ändrades senast 2016-06-09

CPL ID: 237478

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek