In English

Leadership Competencies as Success Factors for Project Performance A Case Study at Skanska Sweden

ELIN ELFWERING ; JÓHANNA SÆMUNDSDÓTTIR
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX02-16-13, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Lower management, construction projects, project performance,Publikationen registrerades 2016-05-31. Den ändrades senast 2016-06-02

CPL ID: 237117

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek