In English

Activity-based workplace - One size does not fit all

Vicky Lindell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX02-16-1, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-05-31. Den ändrades senast 2016-05-31

CPL ID: 237116

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek