In English

Intercalation and exfoliation of graphite - For a route to scalable production of conductive inks for printed electronics

Patrik Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: intercalation, sulfuric acid intercalation compound, graphene, graphite, GICPublikationen registrerades 2016-05-30. Den ändrades senast 2016-05-30

CPL ID: 237063

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek