In English

Reducing paper waste to improve resource efficiency at a Swedish printing and packaging company

Madeleine Lundberg ; Casper Manne Wallin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2016:012, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-05-26. Den ändrades senast 2016-05-26

CPL ID: 236943

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek