In English

Linking leadership styles to leanness: Examples from the Swedish chemical industry

John Svärd
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2016:016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-05-26. Den ändrades senast 2016-05-26

CPL ID: 236941

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek