In English

Landala egnahem - en byggnadslovshistoria, ett egnahemsområde - historia och förändringar, 1914-1990

A Cottage Quarter - History and Changes, 1914-1990

Karin Berg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1993. 150 s. Arkitekturhistoria och bebyggelsevård , ISSN 1103-5838, 1993.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-03-08. Den ändrades senast 2014-12-09

CPL ID: 23688

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek