In English

Managing External Knowledge in the Fuzzy-Front of NPD from Open Innovation

ZHENG LIAN HONG ; HAFEZ SHURRAB
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX02-16-9, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Open Innovation, Fuzzy Front-End, New Product Development, Knowledge Management, Project Management, PartnershipPublikationen registrerades 2016-05-20. Den ändrades senast 2016-05-20

CPL ID: 236757

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek