In English

A Boundary Element Method for Incremental Non-linear Elasticity

Katia Bertoldi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23668

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek