In English

Preparation of nanostructured NiO particles from waste solutions to remove heavy metal (Pb2+) cations from aqueous solutions

Nilena Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-05-18. Den ändrades senast 2016-05-18

CPL ID: 236679

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek