In English

The Implementation of an Object Oriented FEM Program Using Java

Liu Yuanzhong
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23667

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek