In English

An Object Oriented Finite Element Program in Java. Aimed For Use in Interactive Simulation

Carsten Spannagel
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23666

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek