In English

TAPS-Thermal Analysis for Pipe Systems, Development of Software for Analysis of Transient heat transfer in pipes

Jonas Nilsson ; Robert Samuelsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23665

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek