In English

FE-Simulation of Adaptive Bone-remodelling around Dental Implant

Annika Hallberg ; Emma Midbris
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23664

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek