In English

Stability of girders - Improvements by stiffeners and corrugated web

Sasan Ghadimi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23663

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek