In English

Visuell skadeanalys i webbmiljö

CAROLINE KABAT ; SIMON PLANHAGE
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 32 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Skånetrafiken använder idag ett system för planering, inrapportering och uppföljning av arbete. Detta system är utvecklat av JETAS Quality Systems. En del av detta system fokuserar på inrapportering av skadegörelse som inträffat på Skånetrafikens egendom. Vid användning av ett system som baseras på en stor mängd data kan det bli problematiskt för slutanvändaren att få en översiktsbild av all information. Examensarbetet går ut på att utveckla en webbapplikation som visualiserar och sammanställer inrapporterad information för slutanvändare. Visualisering sker i form av en “Single Page Application”, bestående av en karta, grafer och en summeringstabell. Utvecklandet av webbapplikationen sker främst i frontend, där JavaScript, HTML och CSS används. En del av utvecklingen sker i backend, och använder ASP.NET MVC och Microsoft IIS, för att bibehålla kompabilitet med andra delar av det befintliga systemet. Rapporten beskriver utvecklingen av webbapplikationen.

Resultatet uppfyller examensarbetets syfte och mål, och kommer att implementeras i det system som används av Skånetrafiken.Publikationen registrerades 2016-05-17. Den ändrades senast 2016-05-17

CPL ID: 236619

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek