In English

Finite Element Modeling and Dynamic Analysis of Reinforced Earth Retaining Wall using PLAXIS 7.2 - with emphasis on high-speed train induced vibrations

Gunes Ergun
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23661

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek