In English

A study of the design of a wing bracing on a semi submersible drilling unit and the usefulness of RSM in structural design

Mattias Elgström ; Gustav Engström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23660

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek