In English

FE-modeling of nonlinear stationary solid-fluid interaction, with application to red blood cell conformation, with application to red blood cell conformation

Eiris Börner
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23659

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek