In English

Shakedown Analysis of Fast Train Wheels By a Direct Method

Massimiliano Bocciarelli
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23658

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek