In English

Dynamic FE-analysis of train induced vibrations - a parameter study

Rikard Arnell ; Karl-Gustaf Piper
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23656

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek