In English

FE-modellering av momentant porvattenövertryck i vattenmättade asfaltbeläggningar

Johannes Segerpalm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23654

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek