In English

Overview of Sheet Metal Forming Theory and Comparison of Simulation Results from two Finite Element Programs

Malin Magnusson ; Erik Torstenson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23651

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek