In English

Development of Sectional Capacity Software - Methods and Implementation

Mikael Johansson ; David Lundgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2017-06-28

CPL ID: 23650

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek