In English

Implementation of a Tire Model in ABAQUS

Fredrik Jenefeldt ; Linus Wågström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23649

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek