In English

Postprocessing of Finite Element Results from FEM90 using AVS / Express

David Hellberg ; Martin Reinholdsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23647

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek