In English

Development of an Adaptive Mesh Generator - Mesh Adaptivity Introduced into the FE Environment of GID

Joel Gustafsson ; Johan Olausson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23646

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek