In English

Finite Element Simulation of Car Impact with Moose Crash Test Dummy

Urban Broms ; Niklas Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23645

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek