In English

Numerical Simulations of Moisture-Related Distortions in Wooden Doors

Jonas Björk
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23643

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek