In English

FE-modelling of a Car Seat for Side Impact Crash Simulation

Maria Backlund ; Maria Lindgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23641

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek