In English

Adaptive Mesh Generation in 3D - Testing of Mesh Generators and Implementation of an Adaptive Loop with the FEM90-Solver

Josef Andersson ; Magnus Ohlson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23640

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek