In English

Connecting Shell Finite Elements to Solid Finite Elements in ANSYS

Niklas Svensson ; Tore Mårlind
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23638

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek