In English

Introducing early contractor involvement in infrastructure projects

Sara Karlenäs ; Caroline Sundström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2016:007, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-05-12. Den ändrades senast 2016-05-12

CPL ID: 236370

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek