In English

Product Modelling using 3D-design and Virtual Reality

Klas Nilsson ; Stefan Woksepp
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23637

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek