In English

Fatigue Analysis using the FE-postprocessor FemFat

René Neumann
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23636

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek