In English

Influence of Vibration Dependent Stresses on the Fatigue Life of a Truck Cab

Jessica Moe ; Milla Seppä
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23635

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek